PF 2021

Stavební systém Základní komponenty Promyšlené řešení všech detailů

Stavební systém

Vážení partneři, milí zaměstnanci,
moc vám děkujeme za spolupráci v nelehkém roce 2020. Věříme, že rok 2021 bude pro nás všechny příjemnější a zabydlenější, a to na všech frontách. Dovolíme si našimi iniciálami DMK vyjádřit stručné novororoční přání pro vás: Důvěra, Mír a Komfort.

A pokud budete od nás cokoli potřebovat: Jsme zde a jsme připraveni.

Tým DMK