/ Poradna

Jak dlouhá je záruka na dřevostavbu?

Věříme, že dřevostavby z našeho systému patří k těm nejlepším na trhu, proto na nosný konstrukční systém poskytujeme záruku 30 let. Dřevo je hořlavý materiál, jaká je proto požární odolnost dřevostavby?

Dřevostavba je překvapivě velmi odolná vůči požáru. V případě požáru dřevo sice rychle vzplane a silně hoří, ale to pouze do té doby, než se na jeho povrchu vytvoří několika centimetrová černá zuhelnatělá vrstva, která brání přístupu kyslíku a zpomaluje hořeníPoužité skladby odpovídají normě a jejím požadavkům na dodržení předepsané požární odolnosti. To bylo také prokázáno při zkoušce, kterou provedl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský.

Jaká je životnost dřevostavby?

Jaká je životnost dřevostavby?

A jak z hlediska životnosti dopadne srovnání dřevostavby a zděného domu?

V první řadě je třeba rozlišovat životnost technickou a morální.

Na technickou životnost stavby má v první řadě vliv zvýšená vlhkost. Výskyt zvýšené vlhkosti v konstrukci může být zapříčiněno špatným konstrukčním návrhem, neodbornou montáží nebo změnou provozu oproti projekčnímu návrhu (z naprojektovaného pokoje vytvořená sauna, v garáži bazén).

Dřevostavba, která je správně projekčně zpracována, precizně vyrobena, namontovaná odborníky a je průběžně udržovaná vám vydrží bez problému více jak 100let.

Možná ještě důležitější je však morální životnost stavby. Morální životnost vnímá každý člověk individuálně. Když se podíváme do historie užívání staveb všeobecně, nemine téměř každý dům s nastěhováním nové generace jeho „totální“ přestavba. Zkrátka je pro nastupující generaci dům morálně zastaralý. Morální životnost souvisí také s vývojem trhu, technologií, dispozičního řešení, ale i například i s módními trendy.

 

A jak z hlediska životnosti dopadne srovnání dřevostavby a zděného domu?

Je nesmysle tvrdit, že dřevo má stejnou životnost jako kámen. Pokud jde ale o dům, převládající názor „laických odborníků“ že dřevostavba shnije a cihla vydří není pravdou – je to mýtus minulosti. Mezi životností dřevostavby a zděného domu není rozdíl.

Životnost dřevostavby závisí na kvalitě a profesionalitě realizační firmy.

Pokud chcete, aby váš dům vydržel několik generací vyvarujte se kompromisům. Volbou levnější varianty, nebo neodborné firmy sice ušetříte, ale pak to může být právě ta dřevostavba pro jednu generaci. Do neodborně postavené dřevostavby budete muset investovat další peníze na předčasnou rekonstrukci.

Jaká je odolnost dřevostavby proti vlhku, hnilobě a plísním?

Dřevo obecně, je materiál velmi odolný a dokáže po určitý čas snášet pohyby vlhkostí i déšť. Dlouhodobě k tomuto však docházet nesmí. Obzvláště pokud se jedná o dřevo zabudované. Ve chvíli, kdy vlhkost dřeva stoupne nad 20% můžou začít dřevo napadat dřevokazné houby a plísně. Proto je velmi důležitá konstrukční ochrana zabudovaného dřeva před vlhkostí. To znamená správně navržené detaily, skladby a v neposlední řadě také profesionální a výroba a montáž.

Vlhkost, hniloba a plísně se objeví ve vaší dřevostavbě pouze tehdy, pokud vaši dřevostavbu realizovala neprofesionální firma.

Může dřevostavbu napadnout dřevokazná houba nebo červotoč?

Ve správně navržené a provedené dřevostavbě k ničemu takovému nemůže dojít. K výrobě stěnových panelů používáme KVH řezivo, které je hoblované a vysušené na vlhkost 15%. Tím jsou případné houby a dřevokazný hmyz zničeny. Takto ošetřené řezivo není nutné před zabudováním chemicky impregnovat. Kvalitní materiál společně s precizní výrobou a udržbou zaručuje dlouhou životnost vašeho domu bez poruch.

Jaké jsou zvukově izolační vlastnosti dřevostavby?

Jaké jsou zvukově izolační vlastnosti dřevostavby?

Je v dřevostavbách všechno víc slyšet než ve zděném domě?

Akustika veškerých staveb je velmi často opomíjené téma. Dřevo má nízkou objemovou hmotnost a není tak schopno zamezit šíření zvuku jen svým materiálem. Je tak třeba zabývat se podrobným návrhem konstrukcí. Při správném návrhu konstrukce není důvod, aby se zvuky v dřevostavbě šířily vice jak ve zděném domu.

Mohu během stavby kontrolovat její průběh?

Samozřejmě, průběh stavebních prací můžete kontrolovat buď vy sami, nebo vámi sjednaný stavební dozor.

Jaká je doba výstavby dřevostavby, jak rychle můžu bydlet?

Díky vysokému stupni prefabrikace panelů můžete bydlet již za 5 měsíců od zahájení výstavby. Hrubá stavba jednopodlažního domu(obvodové stěny a krov zabezpečen proti povětrnostním vlivům) je na vašem pozemku realizována již během dvou dnu.

Jaké jsou náklady na bydlení v dřevostavbě i ve srovnání se zděným domem?

Celkové měsíční náklady na energie se v případě vytápění elektřinou budou pohybovat okolo 2.000 Kč/měsíc. Tato částka je orientační a závisí na použitých techlogiích, velikosti domu a navržené konstrukci stěny.

Ve srovnání dřevostavby a zděného domu dopadne podstatně lépe dřevostavba. Její stěny totiž mají oproti zděnému domku daleko menší akumulaci tepla. Teplo je v domě téměř ihned, když ho chcete. Nenatápíte tak zbytečně stěny, které postupně teplo předávají do venkovního prostředí ale pouze danou místnost.

Má dřevostavba nějaké nevýhody?

Každý materiál má nějaké nevýhody, nejinak je tomu i u dřevostaveb.

1) Dřevostavba vám na rozdíl od zděného domu po čase ukáže, jak kvalitní firmu jste si vybrali. Nekvalitní provedení s případným použitím nekvalitních materiálů se projeví v životnosti dřeva (případných hnilobách nebo plísních).

2)Tepelná akumulace je zkrátka jiná než u cihelných domů. Je výhodou i nevýhodou, záleží na úhlu pohledu. V létě přes noc dřevostavbu snáze vyvětráte. Naopak v zimě dům tolik nedrží teplo. Po vypnutí zdroje tepla ze zdí domu nesálá teplo jako je tomu u cihlového domu. Na druhou stranu všechno teplo, které vám později sálá ze zdí jste stejně museli do cihle „natopit“

 

Jaký je rozdíl mezi energeticky úsporným, nízkoenergetickým a pasivním domem?

Rozdílem mezi domy je jejich roční spotřeba energie na vytápění.

Energeticky úsporný dům 100 až 200 kWh/m2

Nízkoenergetický dům 15 do 50 kWh/ m2

Pasivní dům 5 až 15 kWh/ m2 za rok