Má dřevostavba nějaké nevýhody?

Stavební systém Základní komponenty Promyšlené řešení všech detailů

Stavební systém

Každý materiál má nějaké nevýhody, nejinak je tomu i u dřevostaveb.

1) Dřevostavba vám na rozdíl od zděného domu po čase ukáže, jak kvalitní firmu jste si vybrali. Nekvalitní provedení s případným použitím nekvalitních materiálů se projeví v životnosti dřeva (případných hnilobách nebo plísních).

2)Tepelná akumulace je zkrátka jiná než u cihelných domů. Je výhodou i nevýhodou, záleží na úhlu pohledu. V létě přes noc dřevostavbu snáze vyvětráte. Naopak v zimě dům tolik nedrží teplo. Po vypnutí zdroje tepla ze zdí domu nesálá teplo jako je tomu u cihlového domu. Na druhou stranu všechno teplo, které vám později sálá ze zdí jste stejně museli do cihle „natopit“