Výhody a vlastnosti DMK systemu

Stavební systém Základní komponenty Promyšlené řešení všech detailů

Stavební systém

  • ekonomické bydlení (nízké provozní náklady)

Bydlet v domě z DMK systému je ekonomické, a proto šetrné k vaší peněžence. Dokonale promyšlené skladby, detaily a precizní montáž vám ročně ušetří na provozních nákladech tisíce korun.

 

  • rychlá a suchá výstavba

Díky vysokému stupni prefabrikace panelů můžete bydlet dříve, než jste si kdy vůbec dokázali představit. Během dvou dnů na vašem pozemku vykouzlíme hrubou stavbu (obvodové stěny a krov), která je zabezpečena proti povětrnostním vlivům. Hrubá stavba je připravena na pokládku střešní krytiny již pátý den.
Mokré procesy jsou při realizaci stavby minimalizovány. Ve vašem domě tak můžete bydlet za pět měsíců od zahájení výstavby.

 

  • ekologické řešení

Nemyslíme pouze na TEĎ, ale hlavně na BUDOUCNOST. Je pro nás důležité, aby i naše děti měly čisté životní prostředí a zdravé bydlení. Dřevo je tak ideálním materiálem pro spojení těchto dvou idejí. Právě proto používáme při výrobě téměř výhradně materiály na bázi dřeva.
Celá skladba systému DMK byla navržena s ohledem na šetrnost k životnímu prostřední a snadnou recyklovatelnost po uplynutí životnosti konstrukce. Budoucím generacím tak zanecháme čistou a nepoškozenou přírodu.
Během celé výroby i výstavby dbáme na minimalizaci produkce odpadů.

 

  • spolehlivá statika

Pro každou stavbu ze systému DMK je zpracován kompletní statický výpočet – od globální statické rozvahy přes výběr vhodného konstrukčního uspořádání prvků až po detailní posouzení jednotlivých průřezů a návrh spojů. Stavíme pro vás spolehlivé domy, které vám budou poskytovat stabilní zázemí dlouho po skončení záruční doby.

 

  • precizní montáž panelů

Co by byla platná dokonalá výroba bez precizní montáže? Proto montáž celého systému zajišťují proškolení a zkušení montážníci naší společnosti. DMK systém představuje ucelený soubor detailů a postupů montáže, které naši pracovníci perfektně ovládají. Bezproblémový chod celé montáže koordinuje náš stavbyvedoucí.

 

  • technologická kázeň

Předpokladem perfektního prefabrikovaného výrobku je technologická kázeň. Ta musí platit jak při výrobě, tak při montáži. Naši pracovníci jsou lidé, kteří se dřevem pracují celý život – tesaři a truhláři. Výroba a montáž je pod neustálým dohledem mistrů a stavbyvedoucích.

 

  • kvalitní materiály

Kvalitní materiál je polovina úspěchu. Proto používáme jen materiály dlouhodobě ověřené, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou ty nejlepší. Pro výrobu panelů používáme hoblované smrkové dřevo s certifikací původu. Vnitřní tepelnou izolací je celulózová vlna Climatizer, které byla v ČR propůjčena ochranná známka Ekologicky šetrný výrobek. Jako vnější tepelnou izolaci používáme především STO desku z měkkých dřevěných vláken. Tato deska obdržela od Mezinárodní asociace pro udržitelné budování a život certifikát Natureplus ®.

 

  • životnost dřevostavby

Na technickou životnost stavby má v první řadě vliv kvalita výstavby a použité stavební materiály.
Fyzická životnost dřevostavby přesahuje při správné údržbě minimálně 100 let. Možná ještě důležitější je však morální životnost stavby. Morální životnost vnímá každý člověk individuálně. Souvisí s vývojem trhu, technologií, dispozičního řešení, ale i například i s módními trendy.

Na nosný konstrukční systém DMK poskytujeme záruku 30 let.

 

  • požární odolnost

Použité skladby odpovídají normě a jejím požadavkům na dodržení předepsané požární odolnosti. To bylo také prokázáno při zkoušce, kterou provedl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský.
Dřevostavba je překvapivě velmi odolná vůči požáru. V případě požáru se na dřevěné nosné konstrukci nejdříve vytváří několika centimetrová černá zuhelnatělá vrstva, která brání přístupu kyslíku a zpomaluje hoření. Dřevo je tak paradoxně odolnější než ocel, která se po dosažení určité teploty zdeformuje a zhroutí.


  • certifikovaný výrobek

Proces konstrukčního návrhu, výroby a montáže dřevostaveb z celostěnových panelů systému DMK je pod přísnou kontrolou Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského (VVÚD) v rámci velmi těsné spolupráce se členy Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Při výrobě je kladen velký důraz na prvotřídní kvalitu vstupních materiálů a dokonalé řemeslné zpracování.