Výrobní zázemí

Stavební systém Základní komponenty Promyšlené řešení všech detailů

Stavební systém


Výrobní hala

  • Výrobní prostory společnosti se nacházejí v ulici Hrotovická – Průmyslová zóna na okraji Třebíče.
  • Nejmodernější výrobní technologie - disponujeme nejmodernější výrobní technologií a strojním zařízením. Věříme v poctivou českou práci a technologii, proto pro výrobu panelových dílců používáme dřevoobráběcí zařízení firmy SOUKUP. Na lisování styčníkových spojů používáme hydraulický lis české společnosti Bova spol. s.r.o.. Řezivo pro vazníky krátíme na automatické úhlové pile Stromab CT600. Navštivte náš výrobní závod, rádi vám vše ochotně ukážeme.
  • Dokonalá kontrola výrobního procesu - veškeré výrobní procesy se odehrávají ve výrobní hale. Je tak zaručena několikastupňová kontrola výsledného výrobku.
  • Minimalizace prací na stavbě / technologická kázeň - díky vysokému stupni prefabrikace panelů v hale jsou práce na stavbě minimalizovány. Moderní výrobní zázemí zaručuje stálou kvalitu a požadovanou jakost výrobků.
  • Předcházíme poruchám, které mohou vznikat nedodržením technologické kázně např.:

- špatná rovinnost konstrukcí
- nedostatečné spojení jednotlivých dílů
- vystavení vnitřní nosné konstrukce povětrnostním vlivům
- zabudování vlhkosti
- atd.

 

Výroba vazníků

Vyrábíme dřevěné vazníky spojené deskami s prolisovanými trny. Na jejich výrobu používáme certifikované smrkové řezivo třídy C24 o maximální vlhkosti 22 %. Veškeré řezivo pro výrobu vazníků je kráceno dle výrobní dokumentace na automatické úhlové pile STROMAB CT 600.
Každý dřevěný prvek je číselně označen, aby nemohlo dojít k jeho záměně při vlastním lisování vazníku. Následně je řezivo impregnováno máčením 30 minut v 10% roztoku Bochemitu. Po zaschnutí impregnátu se vazník začíná z jednotlivých prvků skládat. Následuje vkládání ocelových styčníkových desek s prolisovanými trny do míst vzájemného styku diagonál a jejich zalisování hydraulickým lisem BV LJ5.
Po dokončení všech kusů, jsou přepravně zabezpečené vazníky naloženy na kamion. Z našeho výrobního areálu pak putují k vám na stavbu.

 

Výroba panelů

Výstup z výrobní dokumentace je nahrán na automatickou CNC pilu Soukup-Crossline.
Zde je řezivo kráceno a každý dřevěný prvek je číselně označen, aby nemohlo dojít k záměně při sestavování panelů.
Na překlápěcí stůl jsou pak dle plánu výrobní dokumentace očíslované prvky vyrovnány a zapasovány do sebe. Následuje vzájemné spojení pomocí spojovacích prvků – šroubů, vrutů, případně lepení. Aby bylo možné panel na stavbě umístit na požadované místo, vkládají se do horního trámu nosné popruhy. U každého panelu je kontrolována rovinnost v ploše. Pokud není některý ze sloupků dokonale rovný, upraví se pomocí elektrického hoblíku. Takto vyrovnaný panel je opláštěn OSB deskou. Na něj jsou v dalším kroku šroubovány hranoly instalačních předstěn a po dokončení je panel překlopen na protější stůl.
Zde je aplikována foukaná tepelná celulózová izolace. Aby byla zaručena požadovaná hustota izolace, jsou pomocí zkušebního válce prováděny odběry. Při splnění požadovaných parametrů jsou panely opláštěny zateplovací STO deskou (nebo DHF deskou). Dokončený panel je uložen do skladovacích drah.
Příčky, vnitřní nosné a ztužují stěny se vyrábějí téměř stejným způsobem jako obvodové panely. Liší se pouze použitým materiálem na opláštění. Tepelná izolace je do stěn vkládána dodatečně po dokončení všech instalací a rozvodů.
Při převozu se panely skládají na ocelové stojany dle výrobního schématu. Kamion je pak zaplachtován a odjíždí na vaši parcelu.

Fotogalerie