Konstrukční panely

DMK Comfort

 • obvodový nosný panel (vnější stěna)
 • celková tloušťka panelu d = 391,5 mm
 • součinitel prostupu tepla U = 0,140 W/m2*K
 • vzduchová neprůzvučnost Rw = 46 dB
 • požární odolnost REI 45 DP3

DMK Air

 • obvodový nosný panel s provětrávanou fasádou (vnější stěna)
 • celková tloušťka panelu d = 382,1 mm
 • součinitel prostupu tepla U = 0,173 W/m2*K
 • vzduchová neprůzvučnost Rw = 46 dB
 • požární odolnost REI 45 DP3

DMK Difu

 • obvodový nosný panel (vnější stěna)
 • celková tloušťka panelu d = 333,5 mm
 • součinitel prostupu tepla U = 0,164 W/m2*K
 • vzduchová neprůzvučnost Rw = 47 dB
 • požární odolnost REI 90 DP3

DMK Inner

 • příčkový panel (vnitřní stěna)
 • celková tloušťka panelu d = 125 mm
 • součinitel prostupu tepla U = 2,080 W/m2*K
 • vzduchová neprůzvučnost Rw = 44 dB
 • požární odolnost REI 45 DP3