Jak dlouhá je záruka na dřevostavbu?

Stavební systém Základní komponenty Promyšlené řešení všech detailů

Stavební systém

Věříme, že dřevostavby z našeho systému patří k těm nejlepším na trhu, proto na nosný konstrukční systém poskytujeme záruku 30 let. Dřevo je hořlavý materiál, jaká je proto požární odolnost dřevostavby?

Dřevostavba je překvapivě velmi odolná vůči požáru. V případě požáru dřevo sice rychle vzplane a silně hoří, ale to pouze do té doby, než se na jeho povrchu vytvoří několika centimetrová černá zuhelnatělá vrstva, která brání přístupu kyslíku a zpomaluje hořeníPoužité skladby odpovídají normě a jejím požadavkům na dodržení předepsané požární odolnosti. To bylo také prokázáno při zkoušce, kterou provedl Výzkumný a vývojový ústav dřevařský.